Konkurrensfördelar genom 3D-design av tunnplåtsprodukter

Tillverkningskostnaderna för tunnplåtsdelar fastställs redan vid produktplaneringen. Genom kunnig planering minskar vi produktionskostnaderna för kunden. Brione använder designprogramvaran Creo 3D för planering av tunnplåtsdelar, konstruktioner och färdiga tunnplåtsprodukter. Vår kompetens inom planering i kombination med vårt moderna och effektiva maskinsortiment garanterar bästa möjliga slutresultat. Även en översikt av idén räcker. Vi sköter resten!

Våra planerare väljer i samarbete med kunderna ut de bästa materialen, tillverkningsmetoderna och maskinerna för produkterna. När vi skär ut förformstycken väljer vi mellan plåtbearbetningscell och fiberlaser. För bockningen använder vi antingen bockautomat eller kantpress, och för monteringen väljer vi den bästa tekniken för sammanfogning. Vi gör alla val enligt den prioritering som kunden önskar, och utgångspunkten för planeringen av en produkt är ofta att uppnå en så fungerande och kostnadseffektiv helhet som möjligt.

Tunnplåtsprodukt från 3D-modell direkt till serietillverkning

Våra kunder deltar ofta i våra produktutvecklingsprojekt genom produktspecifikationer, och deras behov styr utvecklingen av produkterna i önskad riktning. En 3D-modell som kan vändas och vridas på en skärm är lätt att ta till sig både tekniskt och visuellt, och gör det lättare att se produkten som helhet och detaljerna på samma sätt. Efter att 3D-modellen har granskats går de enklaste produkterna direkt till produktionen utan prototypomgång. Krävande tunnplåtsdelar och konstruktioner testas dock genom prototyp innan serietillverkning inleds.

KONTAKTBEGÄRAN

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

Namn

E-postadress

Meddelande