Plåtbearbetningsceller

För plåtbearbetningscellerna har vi i vår egen verktygshylla flera olika stansar för håltagning och bearbetning. Vårt omfattande material- och verktygslager och våra långt automatiserade plåtbearbetningsceller möjliggör snabba leveranser också för nya produkter. Vår plåtbearbetningscell med automatlager och eftersortering fungerar effektivt för såväl enskilda stycken som stora produktserier. Tack vare automationen kan vi utnyttja det tredje skiftet som ett obemannat skift.

Vi har två bearbetningsstationer:
  • Helautomatisk Finn-Power SG6-plåtbearbetningscell med hörnkapare
    - automatlager kopplat till Finn-Power SG6
  • Helautomatisk Finn-Power SG6-plåtbearbetningscell

Lämna kontaktbegäran

Namn

E-postadress

Meddelande